مطالب متنوع آموزشی وعمومی( جهت فرج آقا صلوات يادت نرود. )

نماز در هر پنج شنبه از ماه شعبان

از رسول خدا نقل شده است در پنج شنبه هاي ماه شعبان دو رکعت نماز به يک حمد و 100 سوره توحيد بخواند وچون فارغ شد و 100 بارصلوات مي فرستي وهمه حوائج دنيوي او بر آورده مي شود.

نمازهاي شب اول ماه شعبان

از پيامبر منقولست و صد رکعت است.در هر رکعت حمد و توحيد يک مرتبه خوانده مي شود و چون از نماز فارغ شدي 50 مرتبه سوره حمد را مي خواني.

نماز دوم شب اول ماه شعبان

دوازده رکعت است که در هر رکعت حمد يک بار وسوره توحيد پانزده بار خوانده مي شود که خداوند به او ثواب دوازده هزار شهيد را مي دهد.

نماز سوم شب اول ماه شعبان

اين نماز دو رکعت است که يک حمد و سي سوره توحيد دارد و چون از نماز فارغ شود بگويد اللهم هذا عهدي عندک الي يوم القيامة .از ابليس و خطراتش او را محفوظ مي دارد.

نماز چهارم شب اول ماه شعبان

هر کس در سه روز اول روزه بگيرد و شب ها را به شب زنده داري بگذراند دو رکعت نماز به جا آورد و در هر رکعت حمد يک بار و سوره توحيد يازده بار بخواند خداوند شر اهل آسمان ها وزمين وشر شيطان و جنود وي و شر سلطان ها وستمگران را از او دور مي سازد.(سه روز بايد خوانده شود)

اعمال روز اول ماه شعبان :روزه گرفتن ،استغفار هر روز 70 مرتبه( استغفرالله واسئله توبه) ،صدقه ،معاشرت نيک با مردم ،امر به معروف و نهي از منکر ،خواندن مناجات شعبانيه وصلوات فرستادن بر پيامير آلش مي باشد

منقولست از امام صادق(ع) که هر کس اولين روز از ماه شعبان را روزه بگيرد بهشت بر او واجب مي گردد.

نماز شب دوم ماه شعبان

براي اين شب 50 رکعت نماز مي باشد.که در هر رکعت حمد يک مرتبه و سوره هاي توحيد و فلق وناس به ترتيب هرکدام يک مرتبه مي باشد.خداوند به كرام الكاتبين دستور

مي فرمايدبر اين بنده ام تا سال ديگر هيچ گناهي ننويسيد.

روز دوم ماه شعبان

1.واجب شدن روزه در سال دوم هجري قمري

2.کشته شدن فضل بن سهل در حمام سرخس

نماز شب سوم ماه شعبان

دو رکعت نماز روايت شده است که در هر رکعت حمد يک بار و سوره توحيد بيست وپنج بار بخواند .خداوند در روز قيامت براي او هشت هزار در  از درهاي بهشت را بگشايد و هفت در از درهاي جهنم را ببندد وبراي او هزار حله بپوشانند و هزار تاج بر سر او بگذارند.

روز سوم ماه شعبان

1.روز ولادت امام حسين(ع) در سال سوم هجري قمري که پس از انقلاب اسلامي روز پاسدار ناميده شد.

2.ورود امام حسين (ع) در شب جمعه به مکه معظمه در سال 60 هجري قمري

3.وفات ام کلثوم(ع) دختر پيامبر (ص) در سال 7 يا 9 هجري قمري

نماز شب چهارم ماه شعبان

چهل رکعت نقل شده است که در هر رکعت حمد يک بار و سوره توحيد بيست و پنج بار خوانده شود . به هر رکعت که نماز خوانده شود براي او ثواب هزار هزار سال عبادت را مي نويسند.

روز چهارم ماه شعبان

1.ولادت حضرت عباس(ع) فرزند حضرت امام علي(ع) در سال 26 هجري قمري (روز جانباز)

2.مسلمان شدن سلطان غازان و انتخاب نام محمود براي خود و صد هزار از لشکريان او وغير اسلام آوردند و آتشکده ها وبت ها را شکستند.

3.صادر شدن توقيع حضرت امام مهدي موعود(ع) به مرگ علي بن محمد السّمري

نماز شب پنجم ماه شعبان

دو رکعت نقل شده است که در هر رکعت حمد يکبار و سوره توحيد 500 بار خوانده شود وآنگاه که فارغ شدي 70 مرتبه صلوات بفرست .هزار حاجت از حوائج دنيوي و اخروي او بر آورده خواهد شد.

روز پنجم ماه شعبان

1.ولادت امام زين العابدين(ع) در سال 38 هجري قمري

نماز شب ششم ماه شعبان

چهار رکعت نقل شده است در هر رکعت حمد يکبار و سوره توحيد 50 بار بخواند.خداوند او را به سعادت قبض روح نمايد و قبر را بر او وسعت دهد و در حالي از قبر بيرون مي آيد که صورت او چون قمر مي درخشد ومي گويد اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله

نماز شب هفتم ماه شعبان

دو رکعت نماز نقل شده است که در رکعت اول حمد يک بار و سوره توحيد 100 بار بخواند ودر رکعت دوم بعد از حمد 100 بار آية الکرسي بخواند خداوند دعاي اورا مستجاب مي کند.

نماز شب هشتم ماه شعبان

دو رکعت نقل شده است که در رکعت اول آن حمد يک بار وآمن الرسول 5 بار و سوره توحيد 15 بار و در رکعت دوم حمد يک بار و آيه قل انما انا بشر مثلکم (آيه 110 سوره کهف) يک بار و 15 بار سوره توحيد خوانده شود خداوند او را از اين دنيا بيرون نبرد مگر همه گناهانش آمرزيده شود.

روز هشتم ماه شعبان

1.حضرت مهدي(ع) وارد سرداب شدند و پس از آن غايب شدند.

نماز شب نهم ماه شعبان

چهار رکعت نقل شده است که در هر رکعت حمد يک بار و سوره اذا جاء نصر الله و الفتح ده بار بخواند خداوند آتش را بربدن او حرام مي کند.

روز نهم ماه شعبان

1.تهنيت جبرييل(ع) و تراشيدن سرامام حسين (ع) و سوراخ کردن گوش و عقيقه کردن آن حضرت وپيغمبر اکرم (ص) هم وزن موي سر آن حضرت نقره تصدق فرمودند براي سلامت مولود از آفت

2.جاري شدن سيل عظيم به بلندي بيش از قد در مسجد الحرام و پس از داخل کعبه شدن در سال 1039 هجري قمري که موجب خرابي و مرگ بيش از چهار هزار نفر گرديد.

نماز شب دهم ماه شعبان

چهار رکعت نقل شده است که در هر رکعت حمد و اية الکرسي يک بار و سوره کوثر سه بار بخواند و براي او صد هزار حسنه بنويسند و صد هزار درجه او را بالا ببرند.

روز دهم ماه شعبان

1.جبرييل(ع) بر پيامبر(ص) نازل شد وآن حضرت را به کناره گيري از حضرت خديجه(ع) وا داشت براي منعقد شدن حضرت زهرا (س) پس از آن در رحم.

2.ابو جعفر سمري شش روز پيش از مرگش توقيعي از ناحيه امام زمان براي شيعه آورد.

نماز شب يازدهم ماه شعبان

هشت رکعت نماز نقل شده است که در هر رکعت يک حمد و ده بار سوره کافرون بخواند.                                                 اكر ايمان کامل داشته باشد خداوند به او روضه اي از روضه هاي بهشت را عنايت مي فرمايد.

روز يازدهم ماه شعبان

1.ولادت حضرت علي اکبر (ع) در سال 33 هجري قمري و روز جوان

نماز شب دوازدهم ماه شعبان

دوازده رکعت نقل شده است يعني شش نماز دو رکعتي خوانده شود ودر هر رکعت يک حمد و ده بار سوره تکاثر را بخواند خداوند گناهان چهل ساله او را ببخشد.

نماز شب سيزدهم ماه شعبان

دو رکعت نقل شده است.در هر رکعت يک حمد و يکبار سوره والتين والزيتون بخواند چنان باشد که دويست برده را از زندان اسماعيل آزاد کرده باشد.

روز سيزدهم ماه شعبان

حضرت مهدي (ع) (پس از ظهور و اجراي برنامه قرآن و حکومت جهاني عادلانه و طولاني آن حضرت) به امر خدا در شب پنج شنبه از اين جهان بدرود خواهد گفت(و يا به وسيله زني به نام مليحه مسموم و شهيد مي گردد) و به سراي باقي مي شتابد.

نماز شب چهاردهم ماه شعبان

چهار رکعت نقل شده است که در هر رکعت يک حمد و پنج سوره والعصر بخواند.خداوند براي او ثواب همه نمازگزاران از زمان آدم تا روز قيامت را بنويسد.در اين شب پيغمبر اکرم (ص)از خداوند سوال کرد جهت شفاعت است.

روز چهاردهم ماه شعبان

در سال 255 هجري قمري حضرت امام حسن عسکري(ع) کسي را پي عمه بزرگوار خود جناب حکيمه (ع) دختر امام جواد (ع) فرستاد و فرمود اي عمه امشب نزد ما افطار کن زيرا که امشب نيمه شعبان است و خداوند حجت خود را آشکار مي کند.

نماز شب پانزدهم ماه شعبان

نماز هاي زيادي از ائمه اطهار نقل شده است:

1.شش رکعت نماز نقل شده است که در هر رکعت يک حمد و يک بار سوره هاي يس و تبارک  الملک و توحيد يک بار

اعمال اين شب غسل  ، احياء (اين شب فضيلت دارد از جهت عظمت بعد از شب قدر قرار دارد) ،زيارت امام حسين (ع)  ، دعاي مخصوص ، زيارت امام زمان(ع) ، خواندن دعاي کميل که اين دعا را در چنين شبي در هنگام سجده نماز مي خواند ، استغفار کند وذکر صلوات

در اين شب نهي شده است که اگر فرزندي حاصل شود شوم باشد.

در اين شب آب زمزم زياد مي گردد .

شفاعت همه امت به نام حضرت محمد(ص) شد.(درخواست شفاعت براي امت را از خداوند متعال كرد.

امير المومنين (ع) فرمود فيها يفرق کل امر حکيم (سوره 44 وآيه 4) در آن شب هر کار محکم و استوار (از حق و باطل ) جدا مي گردد.

هر کس نيمه شعبان را زنده بدارد هرگز دلش نمي ميرد.

خواندن سه بار سوره يس  يکي به قصد زندگي و يکي به قصد تندرستي ويکي به قصد توانگري توصيه شده است.

از برداشتن يک مشت نخود و خواندن يک مرتبه سوره توحيد وسه صلوات بر محمد و آلش بر هر يک نخود وپختن و خوردن هر يک نفر هفت دانه آن را در نيمه شعبان فراموش نگردد.

كه از اسرار مخزونه ما مي باشد که در آن سال از جميع امراض و بيماري ها و درد ها و وبا و طاعون و فجائه(ناگهان مردن) محفوظ بماند.

روز پانزدهم ماه شعبان

1.ولادت با سعادت حضرت امام مهدي قائم آل محمد و موعود زمان (ع) در سال 255 هجري قمري

2.پس از ولادت آن حضرت رو به قبله به سجده افتاد به زانو ها و انگشت سبابه (انگشت شهادت) را به آسمان بلند کرد گفت اشهد ان لااله الا الله وحده لا شريک له .ان جدي رسول الله و ان ابي امير المومنين وصي رسول الله .پس يک يک امامان را شمرد به خودش که رسيد فرمود اللهم انجزلي وعدي واتمم لي امري ثبت و طائي و املا الارض بي عدلا و قسطا  يعني خداوندا به وعده نصرتيکه به من داده اي وفا کن و امر خلافت و امامت مرا تمام کن و انتقام گيري مرا از دشمن هايت ثابت کن و پر کن زمين را به وسيله من از عدل و داد .

3.روايت شده است که بدرستيکه امير المومنين (ع) هميشه در سال سه شب را نمي خوابيدند:

شب بيست وسوم ماه مبارک رمضان را که اميدست که شب قدر باشد.

شب عيد فطر را که اجر ومزد داده مي شود.

نيمه ماه شعبان را مه در اين شب يفرق کل امر حکيم

4.روح القدوس آن حضرت را به سوي آسمان مي برد.

5.وفات جناب علي بن محمد سمري که چهارمين نائب از نوائب اربعه مي باشد.قبر آن شريف در بغداد در نزديکي قبر شيخ کليني (رض) مي باشد.(نوائب اربعه امام زمان عثمان _محمد _حسين _علي)

نماز شب شانزدهم ماه شعبان

دو رکعت نماز نقل شده است که در هر رکعت يک حمد ويک آية الکرسي و15 بار سوره توحيد بخواند  وبراي او در بهشت هزار قصر ساخته مي شود.

روز شانزدهم ماه شعبان

1.آمدن نسيم خادم خدمت امام قائم (ع) پس از گذشت يک شب از ولادت آن حضرت و عطسه زدن او و يرحمک الله گفتن و بشارت دادن آن بزرگوار به او که عطسه امان است از مرگ تا سه روز.

نماز شب هفدهم ماه شعبان

دو رکعت نماز نقل شده است که در هر رکعت يک بار سوره حمد و هفتاد و يک با سوره توحيد بخواند و چون از نماز فارغ شد هفتاد بار استغفار کند .از جاي خود بر نخيزد مگر آن که خداوند تمام گناهان او را بيامرزد.

نماز شب هجدهم ماه شعبان

ده رکعت نماز نقل شده است در هر رکعت يک بار حمد و پنج بار سوره توحيد بخواند خداوند براي او هر حاجتي را که در آن لحظه بخواهد بر آورده مي کند.

روز هجدهم ماه شعبان

1.روز سوم ولادت فرزند امام حسن عسکري (ع) که پسر خود را آشکار کرد و امامت او را بر اصحابش تصديق کرد.

2.آمدن حکيمه خاتون به خدمت امام حسن عسکري(ع) براي زيارت حضرت مهدي(ع) و پرسش از آن حضرت که فرمود :سپردم اورا به آن کسي که از ما و تو به او احق و اولي بود.

نماز شب نوزدهم ماه شعبان

دو رکعت نماز نقل شده است در هر رکعت بعد از حمد پنج بار آيه 26 سوره آل عمران قل اللهم مالک الملک توتي الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدک الخيرانک علي کل شيء قدير خوانده شود همه گناهان حال و گذشته او آمرزيده مي گردد.

نماز شب بيستم ماه شعبان

چهار رکعت نقل شده است که در هر رکعت يک حمد وپانزده بار سوره فتح را بخواند از دنيا نرود مگر جايگاه خود را در بهشت بيند.

نماز شب بيست و يکم ماه شعبان

هشت رکعت نماز نقل شده است در هر رکعت يک حمد و سوره هاي توحيد و ناس و فلق به ترتيب هر کدام يک بار بخواند و به عدد ستارگان براي او حسنه بنويسند.

روز بيست ويکم ماه شعبان

1.خارج شدن حضرت نوح(ع) از کشتي پس از 50 روز

2.جناب حکيمه خاتون براي ديدن حضرت مهدي(ع) نزد امام حسن عسکري (ع) آمد.حضرت مهدي(ع) در گهواره همانند ماه شب چهارده لبخند بر چهره داشت و امام حسن عسکري (ع) فرمود فرزند مرا بياور .حکيمه مي گويد چون به خدمت آن حضرت بردم زبان در دهان مبارکش گردانيد و فرمود که سخن بگو اي فرزند ، حضرت صاحب الامر(ع) شهادتين را گفتند و صلوات بر حضرت رسالت پناه و ساير ائمه(ص) فرستاد و بسم الله گفت و آيه و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين__ و نمکن لهم في الارض و نري فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا يحذرون  را تلاوت کردند پس امام حسن عسکري (ع) فرمودند بخوان اي فرزندم آنچه حق سبحانه و تعالي بر پيغمبران (ع) فرستاده است پس ابتدا از صحف آدم(ع) و به زبان سرياني خواند آنگاه کتاب ادريس (ع) و هود(ع) و صالح(ع) و صحف ابراهيم(ع) را خواند و تورات موسي(ع) و زبور داود(ع) وانجيل عيسي(ع) و قرآن پيامبر(ص) را خواندند.پس قصه هاي پيامبران (ع) را ياد کرد.پس امام حسن عسکري (ع) فرمود که چون حق تعالي مهدي اين امت را به من عطا کرد دو ملک فرستاد که او را به سرا پرده رحماني ببرند پس حق تعالي به او خطاب نمود که مرحبا به تو اي بنده من که تو را خلق کردم براي ياري دين خود واظهار امر شريعت خود و تويي مهدي بندگان من.قسم به ذات خودم که به اطاعت تو ثواب مي دهم و به نا فرماني تو عقاب مي کنم و به سبب شفاعت و هدايت تو بندگان را مي آمرزم و به مخالفت تو ايشان را عذاب مي کنم.اي دو ملک او را برگانيد به سوي پدرش و از جانب من او را سلام برسانيد و بگوييد او را از شر دشمنان حراست مي کنم تا هنگامي که او را ظاهر نمايم و حق را با او بر پا دارم و باطل را به وسيله او سرنگون سازم و دين حق براي من خالص باشد.(بحار الانوار نوشته علامه مجلسي)

نماز شب بيست و دوم ماه شعبان

دو رکعت نقل شده است که در هر رکعت يک حمد و يک بار سوره کافرون و پانزده بار سوره توحيد بخواند خداوند نام او را در رديف صديقين بنويسد.

نماز شب بيست و سوم ماه شعبان

سي رکعت نقل شده است که در هر رکعت يک حمد و يک بار سوره زلزال بخواند خداوند غل و غش را از قلب او دور مي سازد

روز بيست و سوم ماه شعبان

1.وفات حضرت حجة الاسلام و المسلمين آية الله سيد علي النقي فيض الاسلام (اعلي الله مقامه) در سن 81 سالگي در سال 1405 هجري قمري که از آثار گرانقدر ايشان ترجمه و شرح کتاب نهج البلاغه و صحيفه کامله سجاديه

نماز شب بيست و چهارم ماه شعبان

دو رکعت نقل شده است و در هر رکعت يک حمد و ده بار سوره فتح بخواند خداوند او را به رهايي از آتش دوزخ و نجات از عذاب آخرت و عذاب قبر و حسابي آسان اکرام مي کند.

نماز شب بيست و پنجم ماه شعبان

ده رکعت نقل شده است که در هر رکعت يک حمد و يک بار سوره تکاثر بخواند.خداوند ثواب آمرين به معروف و ناهيان از منکر و ثواب هفتاد نبي به او عطا فرمايد.

نماز شب بيست وششم ماه شعبان

ده رکعت نقل شده است که در هر رکعت يک بار حمد و ده بار آيه آمن الرسول بخواند.خداوند او را از آفات دنيا و آخرت عافيت و عنايت مي کند.

نمازشب بيست و هفتم ماه شعبان

دو رکعت نماز نقل شده است که در هر رکعت حمد يک بار و ده بار سوره سبح اسم ربک الاعلي بخواند، خداوند هزار هزار حسنه بر او نويسد و هزار هزار گناه او را محو مي کند.

روزبيست و هفتم ماه شعبان

1.نازل شدن عذاب بر قوم عاد

نماز شب بيست و هشتم ماه شعبان

چهار رکعت نماز نقل شده است که در هر رکعت حمد يک بار و سوره هاي توحيد و فلق و ناس هر کدام يک بار بخواند.خداوند هول روز قيامت را از او دور مي سازد.

روز بيست و هشتم ماه شعبان

1.نازل شدن آيه مبارکه 128 از سوره نهم(لقد جائکم رسول من انفسکم) شش ماه پيش از وفات پيامبر که روايت شده هر اين آيه را بعد از هر نماز بخواند شفاعت آن حضرت نصيبش مي گردد.

نماز شب بيست و نهم ماه شعبان

ده رکعت نقل شده است که در هر رکعت يک بار حمد و ده بار سوره تکاثر و ده بار سوره توحيد ده بار سوره ناس و ده بار سوره فلق بخواند خداوند ثواب مجتهدان را به او خواهد داد.

روز بيست و نهم ماه شعبان

1.وارد شدن بني اسراييل به تيه( بياباني است که رونده در آن سرگردان شود و راه به جاي نمي برد)

نماز شب سي ام ماه شعبان

دو رکعت نماز نقل شده است که درهر رکعت حمد يک بار و ده بار سوره سبح اسم ربک الاعلي بخواند و چون از نماز فارغ شد صد بار صلوات بفرستد و خداوند در جنت نعيم براي او صد هزار شهر مي سازد.

روز سي ام ماه شعبان                                                                                                                                                                                                                           

1.واجب شدن روزه ماه مبارک رمضان در سال دوم هجرت

2.جماع نهي شده که اگر فرزندي به هم رسد عشار(ده يک گير) و ياور ظالمان باشد و بسياري از مردم هلاک کند.(حلية المتقين)

 

قال رسول الله (ص)

1.چون سخن مي گوييد دروغ نگوييد.

2.چون وعده مي دهيد تخلف نکنيد.

3.چون امانتي پذيرفتيد پس خيانت نکنيد.

4.ديد هاي خود را بر هم نهيد(از ديدني هاي نا روا بپوشيد).

5.خود را از زنا نگهداريد.

6.دست ها و زبان هاي خود را از گناه و آزار مردم نگه داريد.

+ نوشته شده در  شنبه ۹ شهریور۱۳۸۷ساعت ۲۲:۲۳ بعد از ظهر  توسط ابوالقاسم عابدی استاد  |